Dlaczego ważne jest, aby określić źródła cytatu?

Cytaty pochodzą z jakiegoś źródła, a czytelnik będzie chciał sprawdzić skąd. Nie wrzucaj cytatów do eseju bez podania przynajmniej informacji o tym, kto jest ich źródłem. To, że czytelnik wie, na jakich autorytetach się opierasz, jest zaletą: świadczy o tym, że zrobiłeś rozeznanie i dobrze znasz literaturę na dany temat.

Kiedy podejmujesz decyzję o tym, jak wkomponować cytaty w swój esej, możesz sobie wyobrazić, że czytasz esej na głos przed publicznością. Nie czytałbyś notki nawiasowej. Bez pewnego rodzaju wprowadzenia, słuchacze nie wiedzieliby nawet, że stwierdzenie o którym czytasz  jest cytatem, nie mówiąc już o tym, skąd ten cytat pochodzi.

Kiedy cytujesz, włączasz do swojego tekstu słowa i idee innych osób dokładnie tak, jak zostały one przez nie wyrażone. Sygnalizujesz to poprzez umieszczenie cudzysłowu (” „) wokół słów autora źródła i podanie cytatu w tekście po cytacie. Cytaty bezpośrednie różnią się od innych cytatów w tekście, ponieważ wymagają podania numeru strony, na której słowa te znajdują się w tekście źródłowym.