Po pierwsze, pamiętaj, że każda praca, którą piszesz, powinna opierać się na Twoich pomysłach i własnej organizacji. Zapożyczone materiały mają za zadanie pomóc wesprzeć i uwiarygodnić wszelkie kwestie, które chcesz poruszyć. Nie pozwól, aby czyjeś pomysły kierowały twoim artykułem.

Generalnie lepiej jest parafrazować niż cytować. Cytaty mają tendencję do wyróżniania się. Zwracają uwagę na siebie i odwracają ją od Twoich pomysłów, więc ogranicz je do minimum i niech będą krótkie. Jeśli możesz zacytować kilka słów lub fraz zamiast całego zdania, zrób to.

Metody na urozmaicenie pisanych tekstów.

Istnieją trzy powody, dla których w przypadku materiału źródłowego możesz preferować cytat zamiast parafrazy:

  • autorytet: Niektóre stwierdzenia są bardziej przekonujące, gdy pochodzą prosto ze źródła.
  • precyzja: Kiedy ważne zdanie mogłoby zostać utracone w parafrazie, cytat jest lepszym rozwiązaniem.
  • żywość: Źródło może wyrazić coś w szczególnie opisowy sposób, który zostałby utracony w parafrazie.

Mogłoby się wydawać, że te trzy cechy można odnieść do większości zapożyczonych materiałów, ale w praktyce jak często wypowiedź jest tak wiarygodna, że parafrazowanie jej spowodowałoby, że stałaby się mniej przekonująca. Jest  wiele zdań straciłoby coś ważnego, gdyby zostały przeformułowane. Często wypowiedź jest tak żywa, że jej żywość zostałaby utracona, gdyby ją przeredagować. Bardzo rzadko się to zdarza.  Większość materiałów może i powinna być parafrazowana, ale są przypadki, w których oryginał ma wagę, której parafraza nie jest w stanie oddać. To są właśnie te sytuacje, kiedy należy cytować. Praca bez żadnych bezpośrednich cytatów byłaby niedbała.

1 thoughts on “Kiedy należy cytować?

Comments are closed.